Povpraševanja

  • 2024-06-15 07:19:37PosavskaDelali smo fasado in odstranili žlebe, ki jih je potrebno postaviti nazaj v jašek in pripeti
  • 2024-06-14 03:31:17Podravska zaradi poškodb po toči je potrebna celotna odstranitev obstoječih salonitnih plošč z novo kritino